Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ FIRMĘ HOME ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.

Podstawa prawna

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać:

  • przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1),
  • przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

W związku z tym firma HOME ZARZĄDZANIE SP. Z O.O., przygotowała niezbędne informacje o sposobie, w jaki przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest każdorazowo właściwa Wspólnota Mieszkaniowa.

Obowiązki firmy HOME ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.

Firma HOME ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. jest Podmiotem Przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków Wspólnot Mieszkaniowych, znajdują się na stronie www.home.waw.pl.

Po zalogowaniu się na stronie www.home.waw.pl na indywidualne konto lokalu za pomocą panelu ekartoteka, w dziale „Dokumenty” każdy z właścicieli lokali znajdzie szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w tym:

  • Kto jest administratorem danych osobowych.
  • Z kim kontaktować się w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  • Skąd pochodzą Państwa dane osobowe.
  • Jaka jest podstawa i cel przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Czy i w jakim zakresie Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • Jaki jest krąg odbiorców Państwa danych osobowych.
  • Jak długo Państwa dane osobowe są przechowywane.
  • Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Brak publiakcji