Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna obejmuje m.in.:

  • przechowywanie dokumentacji technicznej budynku,
  • prowadzenie książki obiektu oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej,
  • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie, podmiotom mającym wymagane prawem uprawnienia,
  • zapewnienie bieżącej konserwacji,
  • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku - usuwanie nagłych awarii,
  • przygotowanie planów remontowych,
  • bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,
  • kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac,
  • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
  • doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz planowanymi remontami.

Brak publiakcji