Obsługa księgowa

Łukasz Stolarski

„Liczba jest istotą wszystkich rzeczy.”

Pitagoras

Niezależnie czy jesteś deweloperem, inwestorem prywatnym czy instytucjonalnym, właścicielem samoistnym nieruchomości czy współwłaścicielem w częściach ułamkowych, członkiem Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej, osobą wchodzącą w skład organów zarządczych Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, zarządzanie nieruchomością wymaga praktycznej wiedzy rachunkowo-podatkowej. Wiedzy, która umożliwi dopasowanie określonego schematu ewidencji rachunkowo-podatkowej do indywidualnego charakteru Twojej nieruchomości.

Jednym z podstawowych czynników warunkujących osiągnięcie sukcesu finansowego w dzisiejszym biznesie jest, bowiem umiejętność rozróżnienia pomiędzy faktami a opiniami. Musisz znać liczby. Musisz znać fakty. To liczby ukażą ci fakty. To, czy przetrzymasz pod względem finansowym, jest uzależnione od faktów, a nie od opinii znajomego czy „złotoustego” doradcy.

Jeżeli nie potrafisz czytać liczb, lub nie chcesz albo nie masz warunków, aby się tej sztuki nauczyć, musisz posłuchać rady kogoś innego. Kogoś, komu umiejętność rozumienia liczb i systemów finansowych daje zdolność widzenia, której zwykły śmiertelnik nie posiada. Kogoś, kto patrzy na świat Twoimi liczbami i, jak nikt wie, że w Twojej działalności nie chodzi o same liczby, ale o to, co nam one mówią. To tak jak ze słowami. Nie chodzi o słowa, ale o treść, którą przekazują.

Dla większości znanych nam właścicieli nieruchomości rachunkowość jest prawdopodobnie najbardziej zagmatwaną, najnudniejszą dziedziną na świecie. Jak pokazują jednak przykłady audytów nieruchomości przeprowadzanych przez firmę HOME Zarządzanie Sp. z o.o., brak rzetelnej ewidencji rachunkowo-podatkowej nieruchomości prowadzonej terminowo przez kompetentne osoby jest podstawą większości problemów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Problemów, których można uniknąć już na etapie planowania i wdrażania procesu.

Powierzając firmie HOME Zarządzanie Sp. z o.o., prowadzenie rachunkowości Waszych nieruchomości uzyskacie więcej czasu na rozwijanie i realizowanie innych celów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad procesem.

Brak publiakcji