Nasze Publikacje

Publikacje poniżej:

Wolność najczęściej tracą ci, którzy jej najbardziej pragną

Mogłoby się wydawać, że możliwość współrządzenia oraz decydowania o własnym losie znajdzie swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie zaangażowania właścicieli lokali

Artykuł opublikowany przez

Magazyn Anywhere

Konsumpcja - koń trojański naszych czasów

Jak długo polskie państwo opierać się będzie dramatycznie niskiej moralności płatniczej Polaków - tego nie sposób jest dziś ocenić. Trojanie przyjęli konia trojańskiego w prezencie, my budujemy go sobie sami.

Artukuł opublikowany przez:

Magazyn Anywhere

Magazyn Law Business Quality

Otokoclub.pl

Nie nakazuj tego, czego sam nie możesz wyegzekwować, czyli parę słów o zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

 

W kategoriach ekonomicznego szaleństwa należy oceniać powierzanie spraw wspólnoty mieszkaniowej przypadkowym podmiotom...

Artukuł opublikowany przez:

Magazyn Law Business Quality

Magazyn Anywhere

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych - czyli wolność znaczy odpowiedzialność

Artykuł porusza kluczową dla wspólnot mieszkaniowych kwestię wyboru rodzaju oraz sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów.

Artykuł opublikowany przez:

Magazyn Law Business Quality

Magazyn Anywhere